Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

2018

 1. Balawender K., Lew K., Konieczny D., Lejda K., Ustrzycki A., Wojewoda P.: Analysis of the impact of using additional injectors in the intake manifold on utility and ecological parameters enforced ignition engine. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.421, p.1-8, 2018.
 2. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A, Balawender K., Lejda K., Woś P.: Analysis of the repeatability of the exhaust pollutants emission research results for cold and hot starts under controlled driving cycle conditions. Environmental Science and Pollution Research, Vol..25, No.18, p.17862-17877, 2018.
 3. Jaworski A., Lejda K., Mądziel M., Ustrzycki A.: Assessment of the emission of harmful car exhaust components in real traffic conditions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.421, pp.1-9, 2018,
 4. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Mądziel M.,Latała D.: Nowa procedura przeprowadzania badań emisji spalin z pojazdów samochodowych z wykorzystaniem testów drogowych. [w:] Automotive engineering and transport innovations monograph., Monografia (red. Liubomyr Krainyk, Orest Horbai, Mykola Bodnar). Lviv Polytechnic National University, s.119-125, Lviv 2018.
 5. Krzemiński A., Lejda K. Ustrzycki A.: Influence of dodecanol addition on Cold Filter Plugging Point for the mixtures of diesel oil with ethanol. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.421, p.1-8, 2018.
 6. Ustrzycki A., Orłowski K.: Wpływ  długości  przewodów  wysokiego ciśnienia na przebieg procesu  wtrysku w  zasobnikowym  układzie  wtryskowym. [w:] Systemy i środki transportu samochodowego. Badania i technologia silników spalinowych.  Monografia pod redakcją naukową K. Lejdy pt. Systemy i środki transportu samochodowego, seria Transport, Nr 13, s.103-114, Rzeszów 2018.

2017

 1. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: Lubricity of ethanol–diesel blends – Study with the HFRR method. Fuel, 208 (2017), p. 491-498.
 2. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki Adam, Lejda K., Balawender K., Woś P.: Use of the constant volume combustion chamber to examine the properties of autoignition and derived cetane number of mixtures of diesel fuel and ethanol. Fuel, 200 (2017), p. 564-575.
 3. Krzemiński A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Effect of dodecanol additive  on auto-ignition properties of diesel oil and ethanol blends. Polish Scientific Society of Combustion Engines. Combustion Engines 3 (170), Poznań 2017, s. 104-108.
 4. Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Mądziel M., Ustrzycki A.: Wpływ natężenia ruchu drogowego na emisję dwutlenku węgla dla wybranego dwupasmowego skrzyżowania o ruchu okrężnym. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую, No 3(39), Kyiv 2017, s. 32-38.
 5. Krzemiński A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ zawodnienia alkoholu na pochodną liczbę cetanową mieszaniny oleju napędowego z etanolem oraz dodatkiem dodekanolu. Monografia pod redakcją naukową K. Lejdy pt. Systemy i środki transportu samochodowego, Nr 9, Rzeszów 2017, s. 65-75.
 6. Ustrzycki A., Krzemiński A., Sitarz J.: Badania pojemności rezerwowej akumulatorów rozruchowych o różnym okresie eksploatacji. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую, No 3(39), Kyiv 2017,s.214-220.

2016

 1. Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: An assessment of consistence of exhaust gas emission test results obtained under controlled NEDC conditions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 148 (2016), doi:10.1088/1757-899X/148/1/012059, p. 1-10.
 2. Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Badania wpływu zasilania z dodatkiem gazu HHO na wybrane parametry użytkowe silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Eksploatacja i testy. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Nr 6/2016. s.757-760.
 3. Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: System sterowania generatora gazu wodorotlenowego (HHO). Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситету, No. 2(35), Kijów 2016. s. 13-20.
 4. Kuszewski H., Krzemiński A., Ustrzycki A.: Wpływ dodatku etanolu na lepkość kinematyczną oleju napędowego. Monografia pod redakcją naukową K. Lejdy pt. Systemy i środki transportu samochodowego, seria Transport, Nr 7, Rzeszów 2016, s. 247-252.
 5. Woś P., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Technical and operating problems yielded from setting up the optimum value of geometric compression ratio in piston engines (Uwarunkowania techniczne i eksploatacyjne związane z wyborem optymalnej wartości geometrycznego stopnia sprężania w silnikach tłokowych). Combustion Engines, 1/2016 (164) - PTNSS-2016-101.
 6. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Koncepcja metodologii oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Autobusy 12/2016, s. 216-221. 2016.

2015

 1. Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Badania wpływu dodatku HHO na wybrane parametry użytkowe silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, seria Transport, nr 6, s. 141-148, Rzeszów 2015.
 2. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Analiza miar strat społecznych na wybranej drodze wyznaczonych przy użyciu metody oceny wpływu na BRD. Logistyka, Nr 4/2015, s.3839-3845. 2015.
 3. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Effect of selected liquid LPG injection parameters on the concentration of toxic compounds in spark ignition engine. Combustion Engines. 2015, 162(3), 921-927. ISSN 2300-9896. 2015.
 4. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Szacunkowa ocena miar strat społecznych na wybranej drodze wyznaczonych przy użyciu metody oceny wpływu na BRD. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую, No 32, s.43-48, Kijów 2015.
 5. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ buspasów na płynność ruchu samochodów na wybranych odcinkach dróg w Rzeszowie. Technika Transportu Szynowego, Nr 12/2015, s.720-723. 2015.
 6. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wyznaczanie współczynników symulacji oporów ruchu w badaniach na hamowni podwoziowej. Logistyka, Nr 4/2015, s.3846-3855. 2015.
 7. Kuszewski H., Jaworski A., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Badania pochodnej liczby cetanowej mieszanin oleju napędowego z etanolem. (The study of derived cetane number for ethanol-diesel blends). Combustion Engines. 2015, 162(3), pp. 928-932. ISSN 2300-9896. 2015.
 8. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: Badania porównawcze wpływu lepkości kinematycznej na promieniowy rozkład paliwa w rozpylanej strudze. Logistyka 4/2015, s. 4380-4386. 2015
 9. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: Wykorzystanie komory spalania o stałej objętości do badania wpływu temperatury ośrodka gazowego na właściwości samozapłonowe RME. Technika Transportu Szynowego. 12/2015.
 10. Ustrzycki A., Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H.: Badania wpływu rodzaju paliwa na pracę pompy wysokiego ciśnienia zasobnikowego układu wtryskowego. Technika Transportu Szynowego, Nr 12/2015, s.1595-1599, 2015.
 11. Ustrzycki A., Hadło K., Kuszewski H.: Wpływ rodzaju paliwa na wydatek pomp wysokiego ciśnienia zasobnikowych układów wtryskowych. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, seria Transport, nr 6, s. 209-218, Rzeszów 2015.
 12. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Woś P.: Audyt drogi wirtualnej jako metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Logistyka Nr 4/2015, s.6393-6402, 2015.
 13. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Woś P.: Wspomagana komputerowo analiza BRD, jako metoda poprawy jakości projektów infrastruktury drogowej. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую, No 32, s.286-293, Kijów 2015.

2014

 1. Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Audyt BRD drogi wirtualnej z wykorzystaniem symulatora wysokiej klasy. Logistyka 6/2014. s. 1596-1604.
 2. Balawender K., Jakubowski M., Jaremcio M., Jaworski A., Krzemiński A., Kuszewski H., Ustrzycki A., Woś P.: Badania porównawcze mocy silnika na hamowni podwoziowej. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситету, No. 30, Kijów 2014. s. 23-30.
 3. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Wpływ wybranych czynników na prognozowane bezpieczeństwo ruchu nowoprojektowanych elementów infrastruktury drogowej. Logistyka 4/2014. s. 453-462.
 4. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Prognozowanie miar strat społecznych w ocenie wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Logistyka 3/2014. s. 2613-2620.
 5. Kuszewski H., Balawender K., Jaworski A., Ustrzycki A.: Wpływ dodatku benzyny na właściwości smarne oleju napędowego. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситету No. 30, Kijów 2014. s. 192-198.
 6. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: The study of selected fuel properties in aspect of selection the parameters of Common Rail injection system. Проблеми Хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів. Монографія – матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. Kijów 2014. s. 321-324.
 7. Kuszewski H., Jaworski A., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Badania wpływu dodatku oleju napędowego na właściwości smarne oleju silnikowego. Eksploatacja i bezpieczeństwo pojazdów. Praca zbiorowa pod red. Władysława Mitiańca. Opracowanie monograficzne. Politechnika Krakowska, Kraków 2014. 137-146.
 8. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Woś P.: System komputerowego wspomagania audytu BRD. Logistyka 3/2014. s. 6540-6547.
 9. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Woś P.: Zestaw narzędzi do analizy  BRD infrastruktury drogowej. Praca zbiorowa, nt. „Systemy i środki transportu samochodowego” TRANSPORT 2014, Rzeszów 2014. s. 423-432.

2013

 1. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels. Combustion Engines / Silniki Spalinowe, Nr 3 (154), s. SC-108 (618-624), 2013.
 2. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: The effect of adding gasoline to diesel fuel on its self-ignition properties. Combustion Engines / Silniki Spalinowe, Nr 3 (154), s. SC-107 (612-617), 2013.
 3. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: The use of four-ball tester to lubricity tests of selected alternative fuels for diesel engines. [w:] Proceedings of the 8-th International Green Energy Conference - monograph, (pod red.) Zaporozhets O., Boichenko S. s.63-70, Kijów, 2013.
 4. Woś P., Balawender K., Jakubowski M., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Analysis of in-cylinder fuel distribution in DI variable compression ratio (VCR) engines. Combustion Engines / Silniki Spalinowe, Nr 3 (154), s. SC-113 (654-662) , 2013.
 5. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Audyt BRD dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w Polsce w aspekcie wymagań światowych standardów.
  Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 3/2013, s.1907-1918.
 6. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Symulacja ruchu pojazdu jako narzędzie wspomagające audyt BRD. Technika Transportu Szynowego, Nr 10, s 2745-2753, 2013.
 7. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Symulator jazdy samochodem jako narzędzie audytu BRD. Technika Transportu Szynowego, Nr 10, s. 1777-1785, 2013.
 8. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H.: Wpływ przedwtrysku na zjawiska falowe w zasobnikowym układzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym. . Naukowo-Wirobniczij Żurnał „Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow”, t.21, s.248-257, Nacionalnij Transportnij Universitet O/Lwów 2013.
 9. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H.: Wpływ stosowania paliw alternatywnych na proces dawkowania wtryskiwaczy w zasobnikowym układzie wtryskowym. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'13 "Systemy i środki transportu samochodowego", t.4, s.319-328, Rzeszów, 25-27.09.2013.
 10. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Możliwości  zastosowania  hydratów  metanu  do  zasilania  silników  spalinowych  środków  transportu. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'13 "Systemy i środki transportu samochodowego", t.4, s.239-244, Rzeszów, 25-27.09.2013.
 11. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: Badania właściwości samozapłonowych mieszanin oleju rzepakowego i napędowego. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu, t.27, s.169-174, Kijów 2013.
 12. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A., Woś P.: Wpływ dodatku benzyny na skład frakcyjny oleju napędowego. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'13 "Systemy i środki transportu samochodowego", t.4, s.371-378, Rzeszów, 25-27.09.2013.
 13. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Okulograf jako narzędzie wspomagające audyt BRD. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu, t.27, s. 119-124, Kijów 2013.

2012

 1. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: The Effect of Injection Timing on the Environmental Performances of the Engine Fueled by LPG in the Liquid Phase. Internal Combustion Engines - Chapter 5, Published Intech Croatia 2012, doi: 10.5772/54604.
 2. Wos P., Balawender K., Jakubowski M., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Design of Affordable Multi-Cylinder Variable Compression Ratio (VCR) Engine for Advanced Combustion Research Purposes. SAE Technical Paper 2012-01-0414, 2012, doi:10.4271/2012-01-0414.
 3. Ustrzycki A., Sudoł H.: Wpływ  prądu  cewki  wtryskiwacza  na  proces  dawkowania  paliwa  w  układzie  wtryskowym  Common  Rail. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'12 "Systemy i środki transportu samochodowego" t.3, s.217-224, Rzeszów 20.09.2012.
 4. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Badania  zasięgu  strugi  oleju  napędowego i  wybranych  paliw  zastępczych. Naukowo-Wirobniczij Żurnał „Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow”, t.20, s.274-279, Nacionalnij Transportnij Universitet O/Lwów 2012.
 5. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H.,: Wpływ  rodzaju  paliwa  na  poziom  ciśnień  w  zasobnikowym  układzie  wtryskowym silnika  o zapłonie samoczynnym. Naukowo-Wirobniczij Żurnał „Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow”, t.20, s.258-266, Nacionalnij Transportnij Universitet O/Lwów 2012.
 6. Kuszewski H., Jakubowski M., Jaworski A., Ustrzycki A.: Badania porównawcze promieniowego rozkładu w strudze paliwa konwencjonalnego i paliw alternatywnych. Naukowo-Wirobniczij Żurnał „Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow”, t.20, s.185-192, Nacionalnij Transportnij Universitet O/Lwów 2012.
 7. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: Oznaczanie  lepkości  kinematycznej  wybranych  paliw  zastępczych  stosowanych  w  transporcie  samochodowym. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu, t.25, s.186-192, Kijów 2012.
 8. Kuszewski H., Jaworski A., Woś P., Ustrzycki A.: Analiza składu frakcyjnego wybranych paliw zastępczych do silników o zapłonie samoczynnym. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. ”Problemy chmotologii”, s.319-329, National Aviation University, Kiev - Odessa 24-28.09.2012.
 9. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Woś P.: Wpływ  zastosowania  wybranych  paliw  zastępczych  na  dawkowanie  paliwa  w  zasobnikowym  układzie  wtryskowym  silnika  o  zapłonie  samoczynnym. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu, t.25, s.144-1150, Kijów 2012.
 10. Jaworski A., Kuszewski H., Lew K., Ustrzycki A.: Ocena przydatności paliw zastępczych do silników o ZS autobusów miejskich na podstawie wybranych parametrów wtrysku. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'12 "Systemy i środki transportu samochodowego", t.3, s.143-148, Rzeszów, 25-26.09.2012.
 11. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: Badania symulacyjne procesu hamowania samochodu osobowego w programie PC-CRASH. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu, t.25, s.242-247, Kijów 2012.
 12. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Oznaczanie liczby cetanowej wybranych paliw na podstawie spalania w komorze o stałej objętości w aspekcie ich zastosowania w silniku o zmiennym stopniu sprężania VCR. Czasopismo Techniczne, t.3-M, z.8, s.275-284, Politechnika Krakowska 2012.

2011

 1. Balawender K., Lejda K., Ustrzycki A.: Stanowisko badawcze wtryskowych ukladów Common Rail zasilanych paliwami różnego typu. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.23, s.37-43, Kijów 2011.
 2. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ biododatków na parametry energetyczne paliw stosowanych w spalinowych napędach środków transportu. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.23, s.95-100, Kijów 2011.
 3. Kuszewski H., Jaworski A., Ustrzycki A.: Badania smarności wybranych paliw zastępczych stosowanych w transporcie samochodowym. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.23, s.118-123, Kijów 2011.
 4. Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Study of the injection process in the common rail system in aspect of fuel energy parameters. Silniki Spalinowe / Combustion Engines, t.3, s.SC-203-7, 2011.
 5. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Laboratorium spalinowych napędów środków transportu. Skrypt,
  s.1-188, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 6. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H.: Wizualizacyjne badania porównawcze procesu wtrysku elektromagnetycznych wtryskiwaczy systemu COMMON RAIL. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.23, s.205-211, Kijów 2011.
 7. Ustrzycki A., Kuszewski H.: Comparative study of fuel injection at common rail system using different types of fuel. Journal of KONES Powertrain and Transport, z.3 t.18, s.493-498, 2011.
 8. Ustrzycki A.: Badania pulsacji ciśnienia w systemie Common Rail z elektromagnetycznymi wtryskiwaczami różnego typu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'11 "Systemy i środki transportu samochodowego" t.2, s.181-188, Rzeszów 24.09.2011.
 9. Ustrzycki A.: Wpływ podstawowych parametrów wtrysku na wielkość pulsacji ciśnienia w układzie wtryskowym typu Common Rail. Akademia Transportu Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.19, s.278-284, Lwów 2011.

2010

 1. Balawender K., Ustrzycki A., Ogiba T.: Wpływ częstotliwości sygnału sterującego wtryskiwaczem na dawkowanie paliwa w układzie zasilania typu Common Rail. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'10 "Systemy i środki transportu samochodowego", t.1, s.183-190, Rzeszów 22-25.09.2010.
 2. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ długości przewodów wysokociśnieniowych na dawkowanie paliwa w układzie zasilania Common Rail. Akademia Transportu Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.18, s.152-159, Lwów 2010.
 3. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ wybranych parametrów wtrysku na kąt wierzchołkowy strugi rozpylanego paliwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, t.278, z.82, s.51-61, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 4. Ustrzycki A., Kuszewski H., Woś P.: The effect of length of high pressure pipes on injection process in common rail system of diesel engine. Journal of Kones Powertrain and Transport, t.17, Z.3, s.477-482, 2010.
 5. Ustrzycki A., Kuszewski H.: Problemy identyfikacji wybranych sygnałów sterujących w układzie wtryskowym typu Common Rail silnika wysokoprężnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, t.278, Z.82, s.143-155, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 6. Ustrzycki A., Ozga P.: Wpływ sygnału sterującego wtryskiwaczem na rzeczywisty czas wtrysku paliwa w układzie zasilania typu Common Rail. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'10 "Systemy i środki transportu samochodowego", t.1, s.191-198, Rzeszów 22-25.09.2010.
 7. Ustrzycki A.: Wpływ parametrów sygnału sterującego wtryskiwaczem elektromagnetycznym na dawkowanie paliwa w zasobnikowym układzie wtryskowym. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.20, s.167-173, Kijów 2010.
 8. Woś P., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Exhaust emission features of variable compression ratio (VCR) diesel engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, t.17, Z.3, s.521-526, 2010.

2009

 1. Balawender K., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Test of fuel dose variation of Common Rail injectors for 4-cylinder diesel engine. Silniki Spalinowe / Combustion Engines, t.SC2, s.178-183, 2009.
 2. Balawender K., Kuszewski H., Ustrzycki A.: The effect of some parameters of injector control signal on fuel injection process in the Common Rail system. Journal of Kones Powertrain and Transport, t.16, z.3, s.9-14, 2009.
 3. Kuszewski H., Ustrzycki A., Woś P.: Biodisel - the renewable fuel for transportation. Akademia Transportu Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.17, s.221-228, Lwów 2009.
 4. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ lepkości kinematycznej paliwa na proces jego wtrysku w systemie Common Rail. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.18, s.104-112, Kijów 2009.
 5. Lejda K., Ustrzycki A.: Effect of supply voltage on the dosage of fuel in injection system the Common Rail type. Journal of Polish CIMAC’09, t.4, z.2, s.169-176, 2009.
 6. Ustrzycki A., Kuszewski H.: Analiza powtarzalności procesu wtrysku w aspekcie nierównomierności dawkowania w układzie zasilania typu Common Rail. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.18, s.152-160, Lwów 2009.
 7. Ustrzycki A.: Stanowisko do badań wpływu sygnału sterującego na pracę elektromagnetycznych wtryskiwaczy układów Common Rail. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.18, s.28-32, Kijów 2009.
 8. Ustrzycki A.: Wpływ sygnału sterującego wtryskiwaczem na zjawiska falowe w zasobnikowym układzie wtryskowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON’09 "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, s.177-184, Rzeszów 2009.
 9. Ustrzycki A.: Wpływ zjawisk falowych na proces dawkowania paliwa w układzie wtryskowym typu Common Rail silnika wysokoprężnego. Akademia Transportu Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.17, s.348-356, Lwów 2009.

2008

 1. Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Determinanty dokładności dawkowania paliwa w systemie zasobnikowego układu zasilania Common Rail. Czasopismo Techniczne, t.8-M, z.12, s.161-172, Politechnika Krakowska 2008.
 2. Ustrzycki A.: Ocena powtarzalności procesu wtrysku w układzie zasilania typu Common Rail. Międzynarodowa Konferencja SAKON’08 nt. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji. Politechnika Rzeszowska, s.151-158, Rzeszów 2008.
 3. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Stan  infrastruktury  drogowej  w  Polsce a rozwój transportu samochodowego. Transportnaja Akademia Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.15, s.214-220, Lwów 2008.
 4. Balawender K., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Systemy wspomagające transport samochodowy. Transportnaja Akademia Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.15, s.30-34, Lwów 2008.
 5. Balawender K., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: The effect of angle position of main, pilot and preinjection fuel dose on NOX formation in compression ignition engine with common rail system. Journal of KONES Powertrain and Transport, t.15, z.3, s.19-28, 2008.
 6. Balawender K., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: The influence of mutual angle position of main, pilot and preinjection dose on fuel dosing in common rail system. Journal of Polish CIMAC, t.3, z.1, s.17-23, 2008.
 7. Balawender K., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: The effect of multi-phase injection on selected parameters of the common rail fuel system. Spalinowe / Combustion Engines, Nr 4/2008, s.22-28.
 8. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ warunków wtrysku na mikrostrukturę strugi rozpylanego paliwa. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.16, s.43-49, Kijów 2008.
 9. Kuszewski H., Ustrzycki A., Woś P.: Wybrane rozwiązania techniczno-informatyczne wspomagające pracę przedsiębiorstw transportu publicznego. Transportnaja Akademia Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.15, s.110-113, Lwów 2008.

2007

 1. Lejda K., Jaworski A., Ustrzycki A.: The effect of injection timing parameters for liquid LPG fuel on selected operating parameters of the internal combustion engine. Silniki Spalinowe / Combustion Engines, Nr 3/2007. s.17-23.
 2. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Badania  procesu  dawkowania  paliwa w  zasobnikowym  układzie  wtryskowym. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Univeristetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.14, s.64-68,  Kijów 2007.
 3. Ustrzycki A.,Kuszewski H.: Badania  elektronicznie  sterowanych  wtryskiwaczy zasobnikowego  układu  wtryskowego. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Univeristetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.14, s.138-141,  Kijów 2007.
 4. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ parametrów pracy zasobnikowego układu wtryskowego na rzeczywisty początek wtrysku paliwa. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Silniki Spalinowe, „Mixture Formation, Ignition & Combustion”, 2007-SC2, 2007.
 5. Kuszewski H., Balawender K., Ustrzycki A.: Uwarunkowania stosowania telematyki w transporcie drogowym w Polsce. Transportnaja Akademia Ukrainy Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.14, s.86-89, Lwów 2007.
 6. Ustrzycki A., Kuszewski H.: Tabor samochodowy w Polsce w świetle zmian na rynku transportowym. Transportnaja Akademia Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych Zasobow i Pojezdow, t.14, s.177-182, Lwów 2007.
 7. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Metodyka diagnozowania wtryskiwaczy układu Common Rail z wykorzystaniem stołu probierczego EPS 815. X Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Innowacje w motoryzacji, a ochrona środowiska". Słupsk, 25 maja 2007, s.243-252, 2007.
 8. Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Wpływ parametrów pracy zasobnikowego układu wtryskowego na proces dawkowania paliwa. XVIII Międzynarodowa Konferencja  nt. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i Marketing w motoryzacji. SAKON 07. Rzeszów; 26-29 wrzesień 2007, s.145-154, 2007.
 9. Ustrzycki A., Kuszewski H.: Wpływ temperatury wtryskiwanego paliwa na wielkość dawki w zasobnikowym układzie wtryskowym typu Common Rail. XVIII Międzynarodowa Konferencja  nt. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i Marketing w motoryzacji. SAKON 07. Rzeszów; 26-29 wrzesień 2007, s.297-304, 2007.
 10. Ustrzycki A.: Adaptacyjne światła główne jako element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. III Konferencja Międzynarodowa nt. "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym" PET-KON 07, Rzeszów, s.491-498, 2007.

2006

 1. Ustrzycki A., Kuszewski H.: Badania  początku  wtrysku  paliwa  dla  układu  wtryskowego  typu common rail. XVII Konferencja Międzynarodowa SAKON"06 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing". 20-23.09, Rzeszów , s.255-262, 2006.
 2. Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Badania początku wtrysku paliwa dla układu wtryskowego z rozdzielaczową  pompą wtryskową i rozpylaczem czopikowym. XVII Konferencja Międzynarodowa SAKON"06 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing". 20-23.09, Rzeszów , s.129-134, 2006.
 3. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Metodyka określania rzeczywistego początku  wtrysku paliwa w układach zasilania silników  wysokoprężnych. Transportnaja Akademia Ukrainy, Projektowanija, Wyrobnictwo ta Ekspluatacjia  Awtotransportnych  Zasobow, t.13, s.97-102, Lwów 2006.
 4. Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ obciążenia silnika MD-111E zasilanego ciekłym LPG na parametry pracy układu wtryskowego. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Univeristetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, T.12, S.115-121, Kijów 2006.
 5. Jaworski A., Lejda K., Ustrzycki A.: Wpływ parametrów sekwencyjnego wtrysku ciekłym LPG na wybrane wskaźniki pracy silnika MD-111ET. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Mechanika, t.26, z.162, s.360-371, 2006.

2005

 1. Lejda K., Ustrzycki A.: Adaptacja silnika MD-111E do zasilania gazem w systemie sekwencyjnego wtrysku ciekłej fazy LPG. Nacional'nij Transportnij Universitet, Visnik Nacionalnogo Transportnogo Univeristetu Ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.10, s.182-189, Kijiv 2005.
 2. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A.: Analiza obliczeniowa i badania eksperymentalne silnika wysokoprężnego MD-111 przystosowanego do zasilania gazem LPG. Kongres Silników Spalinowych, Szczyrk,  25-28.09, t.CD, s.P05-096, 2005.
 3. Ustrzycki A., Woś P.: Badania stanowiskowe silnika MD111 przystosowanego do zasilania gazem LPG. Szczoricznij Naukowo-Wirobniczij Żurnal - Proektuvannja, Virobnictvo ta Ekspluatacíja Avtotransportnich Zasobív í Poîzdív, Transportnaja Akademia Ukrainy, t.12, s.171-176, Lwów 2005.
 4. Balawender K., Ustrzycki A.: Pomiar  strat  mechanicznych  silnika spalinowego  zasilanego  gazem  LPG  w  sytemie  wtrysku  sekwencyjnego. Konferencja SAKON'05 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, 14-17.09, s.53-58, 2005.
 5. Ustrzycki A.: Wpływ parametrów wtryskiwacza na przebieg wtrysku paliwa w układzie zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową. Konferencja SAKON'05 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, 14-17.09, s.317-326, 2005.

2004

 1. Ustrzycki A.: Ocena rozbieżności dawkowania układu zasilania silnika wysokoprężnego z rozdzielaczową pompą wtryskową PR4. Transportnaja Akademia Ukrainy
  Żurnał" Projektuwannia, Wyrobnictwo i Ekspluatacja  Awtotransportnych  Zasobiw i Poizdiw" Lwów , t.11, s.267-271, 2004.
 2. Woś P., Ustrzycki A.: Sterowanie procesem zasilania jako metoda poprawy bezpieczeństwa ekologicznego pojazdów napędzanych silnikami wysokoprężnymi. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym", Rzeszów, 10-11 grudzień, s.399-406, 2004.
 3. Lejda K., Ustrzycki A.: Systemy wtryskowe współczesnych szybkoobrotowych silników wysokoprężnych. Visnik Nacionalnogo Transportnogo Univeristetu ta Transportnoj Akademii Ukraini, t.9, s.48-47, kijów 2004.
 4. Lejda K., Ustrzycki A.: Wpływ gęstości paliwa na  dokładność  modelu matematycznego układu wtryskowego z rozdzielaczową pompą wtryskową. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Czasopismo Technicze , t.M, z.6, s.453-460, 2004.
 5. Ustrzycki A.: Wpływ ściśliwości paliwa na dokładność modelu  matematycznego układu wtryskowego z rozdzielaczową  pompą wtryskową. Konferencja SAKON'04 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, 29.09-02.10, s.319-326, 2004.

2003

 1. Ustrzycki A.: Analiza korelacji wyników eksperymentu i symulacji procesu wtryskowego w układzie zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową typu PR4. Zbirnik Naukowich Prac nt. "Sistemni Metodi Keruvannja, Technologija ta Organizacija Virobnictva, Remontu ta Ekspluatacii Avtomobiliv", NUTU KIJÓW , t.16, s.103-112, 2003.
 2. Ustrzycki A.: Niepowtarzalność przebiegu wtrysku w rozdzielaczowej pompie wtryskowej PR. Zbirnik Naukowich Prac nt. "Sistemni metodi keruvannja, technologija ta organizacija virobnictva, remontu ta ekspluatacii avtomobiliv", NUTU Kijów , t.16, s.206-212, 2003.
 3. Ustrzycki A.: Analiza zgodności wyników symulacji procesu wtrysku w układzie zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową typu PR4. PAN - Oddział w Krakowie, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji, z.26-27, s.469-474, 2003.
 4. Lejda K., Ustrzycki A.: Modelling of injection characteristic with in-line type injection pump in Diesel engines. III International Scientific Conference on "EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE", Gdańsk-Międzyzdroje-Lund (Sweden), s.369-374, 2003.
 5. Ustrzycki A.: Analiza porównawcza parametrycznej i korelacyjnej oceny wyników symulacji układu wtryskowego z rozdzielaczową pompą wtryskową typu PR4. SAKON'03 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, s.303-310, 2003.
 6. Lejda K., Ustrzycki A., i inni .: Paliwa roślinne do silników o ZS i eksploatacja zespołów napędowych - Wybrane problemy (red.Struś M.) p. "Ocena korelacyjna procesu symulacji układu  wtryskowego silnika wysokoprężnego z rotacyjną pompą wtryskową". Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, s.233-342, 2003.

2002

 1. Ustrzycki A.: Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku na wybrane parametry  silnika wysokoprężnego z rozdzielaczową pompą wtryskową typu PR4. Prace Zachodniego Centrum Akademii Transportu Ukrainy, Lwów, t.9, s.188-190, 2002.
 2. Lejda K., Ustrzycki A.: Reliability of S4002 type agrimotors with special taking supply fuel system into consideration. Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN O/LUBLIN. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t.2, s.106-113, 2002.
 3. Ustrzycki A.: Analiza  parametrów  układu  wtryskowego z  rozdzielaczową  pompą  wtryskową w  zakresie  małych  prędkości  obrotowych. SAKON'02 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, s.285-292, 2002.
 4. Ustrzycki A.: Badania turbodoładowanego silnika wysokoprężnego 4CT90 z  rzędową  i  rozdzielaczową  pompą  wtryskową. Zbirnik Naukowich Prac nt. "Sistemni Metodi Keruvannja, Technologija ta organizacija virobnictva, remontu ta ekspluatacii avtomobiliv", NUTU Kijów , t.13, s.150-156, 2002.
 5. Lejda K., Ustrzycki A.: Ocena korelacyjna procesu symulacji układu  wtryskowego  silnika wysokoprężnego z rotacyjną pompą wtryskową. 5th International Scientific Conference on Combustion Engines KONSSPAL'2002 "Alternative Feeding of Diesel Engines Problems of Maintance of Power Units, Wrocław, s.175-184, 2002.

2001

 1. Lejda K., Ustrzycki A.: Analiza aplikacji prototypowej pompy rozdzielaczowej typu PR4 do ciągników rolinczych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL'2001 nt "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa", Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, s.207-213, 2001.
 2. Ustrzycki A.: Ocena parametryczna prototypowej pompy rozdzielaczowej typu PR4. Prace Zachodniego Centrum Akademii Transportu Ukrainy, Lwów, t.8, s.161-168, 2001.
 3. Ustrzycki A.: Analiza  wpływu  nieszczelności  par  precyzyjnych  na  dokładność  parametryczną  modelu  matematycznego  układu  wtryskowego  silnika  wysokoprężnego. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN - Oddział Kraków, z.22, s.432-438, 2001.
 4. Ustrzycki A.: Ocena parametryczna protypowej pompy rozdzielaczowej typu PR4 do silnika turbodoładowanego. Mat. Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON'01 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, s.245-254, 2001.
 5. Ustrzycki A.: Wstępne badania porównawcze silnika 4C90 z rzędową i rozdzielaczową pompą wtryskową. Zbirnik naukowich prac nt. "Sistemni metodi keruvannja, technologija ta organizacija virobnictva, remontu ta ekspluatacii avtomobiliv", NUTU Kijów , t.11, s.31-35, 2001.

2000

 1. Ustrzycki A.: Analiza wpływu gęstości paliwa na zgodność parametryczną modelu matematycznego układu wtryskowego silnika z zapłonem samoczynnym. Mat. Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON'00 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław, s.279-288, 2000.

1999

 1. Lejda K., Ustrzycki A.: Analiza procesu wtrysku paliwa w aspekcie oceny diagnostycznej układu zasilania silnika wysokoprężnego, Mat. X Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Diagnostyka maszynroboczych i pojazdów ‘99”, Bydgoszcz-Borówno, str. 75-80, 1999.
 2. Lejda K., Ustrzycki A.: Ocena adekwatności symulacji przebiegu procesu wtrysku za pomocą współczynnika korelacji, Teka Komisji Naukowo - Problemowej Motoryzacji, PAN - Oddział Kraków, z. 18, str. 209-216, 1999.
 3. Lejda K., Ustrzycki A.: Symulacja procesu wtrysku paliwa w układach zasilania z pompą rozdzielaczową stosowanych w silnikach rolniczych, Mat. II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej MOTROL99 nt. „Motoryzacja i energetyka rolnictwa”, Wydawnictwo Akademi Rolniczej, str. 171-178, 1999.
 4. Ustrzycki A.: Wpływ uwzględnienia nieszczelności w parach precyzyjnych na dokładność modelu matematycznego ukł.wtryskowego z pompą rzędową, Rocznik Akademii Transportu Ukrainy-Zachodnie Centrum pt. „Proektuvannja, virobnictvo ta ekspluatacíja avtotransportnich zasobív i poîzdív”, LOGOS, Lwów, t.6, str. 135-138, 1999.
 5. Ustrzycki A.: Wpływ uwzględnienia zmian gęstości paliwa na dokładność modelu matematycznego układu wtryskowego z pompą rzędową, Mat. X Międz. Konf. Naukowej SAKON’99 nt.”Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów, str. 163-172, 1999.

1998

 1. Lejda K., Ustrzycki A.: Problemy identyfikacji doświadczalnej wtryskiwaczy przy weryfikacji symulacji numerycznej procesu wtrysku. Silnik Spalinowe, Nr 116, 1998.
 2. Lejda K., Ustrzycki A.: Ocena zgodności symulacyjnych i rzeczywistych przebiegów procesu wtrysku w aparaturze wtryskowej, Prace Instytutu Lotnictwa (EKODIESEL'98), ISSN 0509-6669, Warszawa, str. 165-172, 1998. 
 3. Lejda K., Ustrzycki A.: Perspective of Petroleum Derivative Fuels for Internal-Combustion Engines, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Udoskonalennja konstruktivnich ta ekspluatacíjnich pokaznikí vavtomobílív i dorožních mašin", UTU, Kijów, str. 62-67, 1998.

1997

 1. Lejda K., Ustrzycki A.: Symulacja komputerowa podatności skrętnej układu napędowego rzędowej pompy wtryskowej. Mat. VI Międzynarodowej Konferencji nt. "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Lublin-Kazimierz 1997.
 2. Lejda K., Ustrzycki A.: Analiza przebiegu wtrysku w aparaturze wtryskowej silników ciągników rolniczych. Mat. I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Motoryzacja rolnictwa - Osiągnięcia i perspektywy - MOTROL'97”, Wydawnictwo Akademi Rolniczej, Lublin 1997, (str.175-180).
 3. Lejda K., Ustrzycki A.: Mathematical Model of Fuel Injection System in Diesel Engine. International Conference on "New Trends in Mechanical Engineering", Košice 1997.
 4. Ustrzycki A., Zając P.: Cylindryczna komora spalania silnika o zapłonie iskrowym, Mat. VIII Konferencji Międzynarodowej nt."Metody obliczeniowei badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych"- SAKON'97, Rzeszów - Przecław, str. 233-241, 1997.

do 1996

 1. Ustrzycki  A.: Analiza matematyczna węzła krzywka-popychacz rolkowy rzędowej pompy wtryskowej w aspekcie parametrów tłoczenia paliwa. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1996.
 2. Lejda K., Ustrzycki A.: Symulacja komputerowa procesu tłoczenia paliwa w układzie z rzędową pompą wtryskową. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Monografia 210 - Seria Mechanika. ISSN 0860-097X, Kraków 1996, (str.73-84).
 3. Lejda K., Ustrzycki A.: Skomputeryzowane  stanowisko  badawcze  do  analizy  przebiegu  wtrysku w  aparaturze  wtryskowej  silników  wysokoprężnych. Mat. III Sumpozjum  Naukowego nt. „Automatyzacja pracy silników spalinowych - Automa-Sil’96”, (s. 37÷42), Politechnika Poznańska, Poznań 1996.
 4. Lejda K., Ustrzycki A.: Niektóre kryteria wytrzymałościowe dla złożenia pompy wtryskowej: wałek kułaczkowy-popychacz, Mat. V Międz. Konf. Naukowej nt. "Pojazdy samochodowe - problemy rozwoju i eksploatacji" AUTOPROGRES'95, (str. 113-121), Warszawa-Jachranka 1995.
 5. Lejda K., Ustrzycki A.: Reliability of SW680/78/1 type engines used for JELCZ PR 110 Buses during a warranty period, Proceedings Intern. Scientific Conference on "Transport systems engineering", Vol.3, (str. 73-80), Warszawa 1995.
 6. Ustrzycki A: Problemy identyfikacji doświadczalnej współpracy węzła krzywka-popychacz pomp wtryskowych.. Mat. Konf. Międz. nt."Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych-SAKON'94, (s. 215-220), Rzeszów 1994.
 7. Lejda K., Ustrzycki A.: Symulacja komputerowa odwzorowania procesu wtrysku w silniku wysokoprężnym typu SW680/56. Mat. IV Konf. Naukowej nt. "Badania symulacyjne w technice samochodowej", (s.54-59), Lublin 1993.
 8. Lejda K., Ustrzycki A: Numerical method of calculation of driving shaft cam profile for in-line fuel injection pump. Proceedings Intern. AMSE Conference "Systems", London (U.K.), AMSE Press, Vol.2, (pp.74-80), 1993.
 9. Lejda K., Ustrzycki A.: System badań stanowiskowych i eksploatacyjnych do oceny niezawodności prototypowych pomp wtryskowych silników wysokoprężnych. Mat. Konf. Międz. nt. "Методи дослiження та розрахунку систем автомобiлiв i мащин". (s. 77-83),  Lwów 1993.
 10. Lejda K., Ustrzycki A.: Doświadczalna identyfikacja parametrów pracy aparatury wtryskowej na silniku DX-03/2000.1. Mat. Międzynarodowej Konf. Naukowej nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn - SAKON'92", (s.79-88), Rzeszów 1992.
 11. Ustrzycki A.: Synteza zarysu krzywki rzędowej pompy wtryskowej. Mat. Konf. "Проблеми та перспективи розвитку конструкцiй i органiзацi виробництва автобусiв, автовантажникiв, автокранiв та агрегатiв", (s.117-122), Lwow-Schidnica 1992.
 12. Lejda K., Ustrzycki A.: Zagadnienia obliczeniowe przy wyznaczaniu czasowej charakterystyki  wtrysku paliwa z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Mat. Międzynarodowej Konf. Naukowej nt. "Перспктиви i проблеми розвитку автобусiв, автовантажникiв та агрегатiв". (s.141 - 147), Lwów-Sławsko 1991.
 13. Lejda K., Ustrzycki A.: Określenie czasowej charakterystyki wtrysku paliwa metodą zmiennej wolumetrycznej. Mat. III Konf. Naukowej nt. "Badania symulacyjne w technice samochodowej". Wyd. PAN-Oddział II, Kraków, Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji, (s.86-91), Lublin-Kazimierz  Dolny 1991.
 14. Ustrzycki A.: Mikrokomputerowy system analizy układów napędowych rzędowych pomp wtryskowych. Mat. Konf. SAKON'91-"Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn", (s.113-118), Rzeszów 1991.
 15. Ustrzycki A.: Problemy obliczania dynamiki ruchu napędowego rzędowej pompy wtryskowej. Międz. Konf. nt. "Методы исследования и диагностирования систем автомобилей и машин", (s.92-96), Lwów 1990.
 16. Lejda K., Ustrzycki A.: Stabilność dawkowania pompy wtryskowej silnika wysokoprężnego jako nośnik informacji diagnostycznej. Mat. VIII Konf. Naukowej nt. "Diagnostyka Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych", (s.176-181), Piła 1989.
 17. Lejda K., Ustrzycki A.: Wyznaczanie na EMC profilu krzywki wałka kułaczkowego pompy wtryskowej metodą zmiennego promienia. Zeszyty Naukowe Politechniki Lubelskiej Nr 189, Mechanika 43, (s.46-54), Lublin 1989.
 18. Lejda K., Ustrzycki A.: Problemy diagnozowania układów wtryskowych silników spalinowych. Mat. Konf. Naukowej nt. "Diagnostyka Pojazdów i Maszyn Roboczych", Zeszyty Naukowe Polit. Świetokrzyskiej, Mechanika 42, (s.29-37), Kielce-Cedzyna 1988.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję